Stallplatser
Vi hyr även ut ett mindre antal stallplatser.
Pris: 1700kr inkl moms.
Ingår: in- och utsläpp,samt fyra fodringar/dag. Tillgång till 20x40 ridhus finns på avsatta tider.